Hướng dẫn cài đặt

Bước 1: Tải file cài đặt

Tải file cài đặt chương trình:  Tại đây

 • - Không cần quyền Administrator khi cài đặt.

 • - Cài đặt được trên tất cả các phiên bản Excel từ 2010 trở lên, gồm cả Excel 32 bit và 64 bit.
  - Nên sử dụng Excel 365 hoặc 2021 trở về sau do có tính năng vượt trội so với các phiên bản Excel 2019 trở về trước.


Bước 2: Thiết môi trường cài đặt

1. Enable macro

Nếu gặp cảnh báo này

Thực hiện như sau: Mở Excel Option > Chọn Trust Center Setting > Macro Setting > Enable VBA macros

2. Unblock file

Nếu gặp cảnh báo Security Risk khi mở file cài đặt. Đây là cảnh báo áp dụng cho các file Office khi file được tải có mã lập trình và nguồn từ Internet hoặc qua email. Để gỡ cảnh báo thực hiện như sau:

 • - Chọn file, nhấp chuột phải, chọn Properties
 • - Trong tab General chọn Unblock > chọn Apply
 • - Đóng và mở lại file


Bước 3a: Thực hiện cài đặt tự động online (chỉ thực hiện 3a hoặc 3b)

 1. Mở file cài đặt miniSet.xlsm đã tải xuống
 2. Liên hệ admin để nhận mã PIN cài đặt. Sau khi nhập đúng sẽ có báo TRUE.
 3. Nhấn nút Cài đặt on


Bước 3b: Thực hiện cài đặt tự động offline (chỉ thực hiện 3a hoặc 3b)

Yêu cầu: trong cùng thư mục file miniSet.xlsm phải có 2 file kèm theo

Nhấn nút  để detect file chương trình, tiếp theo nhấn nút Cài đặt Off


Nhận biết cài đặt thành công

Nếu cài đặt thành công, trong Tab Home được bổ sung thêm nhóm nút MINI.MIS

khi nhấn vào Biểu tượng Home   hoặc tổ hợp phím Ctrl + M sẽ xuất hiện menu chính của chương trình

 


Bước 4: Đăng ký kích hoạt

​Nhấn vào nút Kích hoạt

  

Copy mã [ID code] ➔ gửi admin. 
➔ Admin gửi mã [Key code]
➔ nhập [Key code] vào chương trình để kích hoạt

Lưu ý: 

 • Mã đăng ký chỉ sử dụng cho duy nhất một máy tính nên cần phải gửi mã máy tính chính xác
 • Để chính xác cần copy mã và gửi, không gửi dạng ảnh chụp.

Sau khi kích hoạt thành công sẽ có thông báo


 


Xử lý sự cố cài đặt

Việc cài đặt nếu bình thường sẽ rất nhanh. Một số trường hợp do cài Office thiếu thành phần hoặc cài đặt bảo mật chặn cài đặt thì sẽ xử lý theo tình huống. Mở TeamViewer hoặc AnyDesk để được hỗ trợ.


Driver cho Foxpro