Tự động từ data đến b.cáo

MINIMIS là một chương trình quản lý tài chính, được thiết kế để giúp tổng hợp dữ liệu từ các nguồn dữ liệu khác nhau và thực hiện xử lý dữ liệu tự động. Một trong những tính năng quan trọng của chương trình này là khả năng phân bổ chi phí chung giữa các phòng ban hoặc đối tượng chi phí khác nhau. Điều này giúp cho việc quản lý tài chính trở nên dễ dàng hơn, giảm thiểu sai sót và tăng tính chính xác trong việc phân bổ chi phí. Ngoài ra, MINIMIS còn có khả năng tự động tổng hợp dữ liệu và trình bày báo cáo theo các mẫu báo cáo đã được thiết kế trước đó. Với tính năng tự động này, người dùng sẽ không cần phải thực hiện thủ công các bước xử lý dữ liệu, giảm thiểu thời gian và công sức cho việc quản lý tài chính. Ngoài ra, MINIMIS còn cung cấp các công cụ mạnh mẽ để thực hiện các tính toán phức tạp và xử lý dữ liệu theo nhu cầu của người dùng.