Xử lý nhiều loại dữ liệu

 1. Liên kết được đầy đủ các nguồn dữ liệu:
  Từ sheet Excel, file dữ liệu Excel, Foxpro, Microsoft Access, SQL Server, Oracle và cả Google Sheet trong một form truy vấn và hàm truy vấn duy nhất nêu trên.

   
 2. Thuận tiện

  Địa chỉ dữ liệu lưu trực tiếp trên file Excel, khi di chuyển giữa các máy tính không phải khai báo lại Db_Key.

  Khi truy cập dữ liệu file như Excel, Access, Foxpro, phương pháp truy vấn không yêu cầu phải mở file như phương pháp copy-paste.

  Khi truy cập dữ liệu file như Excel, Access, Foxpro, MINI.MIS chấp nhận cả địa chỉ tuyệt đối và tương đối. Địa chỉ tương đối thuận tiện và linh hoạt hơn.

  Khi truy cập dữ liệu máy chủ như SQL Server, MINI.MIS cung cấp nhiều giải pháp bảo vệ mật khẩu an toàn.
   

   
 3. Liên kết với các ô, các hàm Excel để tạo tham số truy vấn động:
  Việc truy vấn được thực hiện bằng hộp tham số ngay trên ô Excel nên có thể kết hợp với tất cả các hàm số và công thức Excel để điều khiển.

   
 4. Kết quả truy vấn trả về dưới dạng value:
  Là tính năng cực kỳ quan trọng, có ý nghĩa:
  ● Dữ liệu nhẹ
  ● Kết quả trả về lớn
  ● Mọi máy tính đều đọc được kết quả sau khi truy vấn
  ● Kết hợp được với bảng Data Table, Data Model của Excel để đặt các trường tính toán bổ sung sau truy vấn.