PHẦN MỀM GIẢI PHÁP

MINI.MIS LÀ PHẦN MỀM TRUY VẤN VÀ XỬ LÝ DỮ LIỆU NHÚNG TRONG EXCEL, KẾT HỢP TÍNH LINH HOẠT CỦA EXCEL VÀ KHẢ NĂNG XỬ LÝ DỮ LIỆU QUAN HỆ, ĐỂ TỰ ĐỘNG HÓA VÀ ĐƠN GIẢN CÔNG VIỆC EXCEL CỦA BẠN.

Lập và tổng hợp báo cáo quản trị tự động
Lập và tổng hợp báo cáo quản trị tự động

Với khả năng xử lý tập hợp dữ liệu từ nhiều nguồn phổ biến như tập tin dữ liệu Excel, Excel Online hay dữ liệu kế toán SQL, gồm cả dữ liệu dọc theo trường và dữ liệu ngang như dữ liệu kế hoạch dự báo bằng câu lệnh rất trực quan ngay trên ô Excel nên có thể thiết lập tự động hầu hết các mô hình tài chính và báo cáo quản trị khi đã sau khi đã xác định được nội dung báo cáo, thiết lập được quy trình và thông tin cần xử lý.

Phần mềm lập Báo cáo tài chính hợp nhất
Phần mềm lập Báo cáo tài chính hợp nhất

Phần mềm kế toán thì rất nhiều nhưng phần mềm lập báo cáo tài chính hợp nhất thì hầu như không có. Với nền tảng giải pháp truy vấn dữ liệu MINI.MIS với khả năng push-pull dữ liệu giữa các bước thực hiện chúng tôi đã xây dựng lên mô hình hỗ trợ lập báo cáo tài chính hợp nhất để tự động hóa hầu hết các bước của quá trình lập báo cáo tài chính đều gặp phải. Mô hình của chúng tôi có khả năng may đo để phù hợp sâu hơn với yêu cầu điều chỉnh hợp nhất của từng TĐ.

Lập và tổng hợp mô hình tài chính
Lập và tổng hợp mô hình tài chính

Mô hình tài chính là mô hình hóa các giả định kinh doanh và tài chính. (1) Chúng tôi cung cấp dịch vụ thiết lập mô hình tài chính (Financial modeling) cho các doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả dự án, quản trị dự án hay định giá. (2) Với các tập đoàn, chúng tôi cung cấp dịch vụ hợp nhất các mô hình tài chính, ngân sách và dự phóng báo cáo tài chính. hợp nhất tiêu kế hoạch tài chính và ngân sách với các tiêu chí chỉ nhập dữ liệu một lần, kết quả đa chiều và tự động.

Phần mềm kế toán lập báo cáo chủ động
Phần mềm kế toán lập báo cáo chủ động

AgileFox là phần mềm kế toán với đầy đủ tính năng đáp ứng yêu cầu hạch toán thông dụng: Kế toán cho nhiều công ty, chi nhánh ; phù hợp quy định Thông tư 133 hoặc 200; cùng làm việc từ nhiều địa điểm qua Internet ; chức năng tra cứu ngược từ báo cáo về chứng từ gốc ; đầy đủ các trường quản trị theo đối tượng, bộ phận, sản phẩm, hợp đồng... và đặc biệt được kết hợp với MINI.MIS để kết nối với dữ liệu kế toán để lấy dữ liệu trực tiếp và lập báo cáo quản trị tự thiết kế.

Truy vấn dữ liệu SQL
Truy vấn dữ liệu SQL

Ứng dụng ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL phổ biến trực tiếp ngay trên các ô tính Excel như dữ liệu như cơ sở dữ liệu trong vài phút. Sẽ không còn việc phải copy cắt dán dữ liệu và các xử lý thủ công lặp đi lặp lại nữa. Tất cả sẽ được tự động hóa và chính xác. COMPLEX QUERY: Là chức năng truy vấn đặc biệt nhất của MINI.MIS mà ngay cả các phần mềm truy vấn dữ liệu chuyên nghiệp cũng không có được.

Xử lý Phân tích Dữ liệu và Hàm số mới
Xử lý Phân tích Dữ liệu và Hàm số mới

Bổ sung rất nhiều chức năng phân tích thiết thực cho người dùng Excel chuyên nghiệp: Scenario Analysis Model, Multi Goal Seeks, Unpivot data, Audit Formulas, Sheet Go, List Search, Translation, Fix & Repair Data, Count Error Data,... Và các hàm số xử lý và tổng hợp số liệu mạnh mẽ cho Excel SUMIFS2, SUMIFS3, SUMDS, JOINS, JOINIFS, LEFTS, RIGHTS, CALCTEXT, IMAGE, TRANSLATE, QUERY

Giải pháp mở và không phải lập trình
Giải pháp mở và không phải lập trình

MINI.MIS là giải pháp mở như đặc tính vốn có của Microsoft Office, cho phép người sử dụng chủ động khai thác, điều chỉnh theo thực tế. MINI.MIS là sản phẩm đóng gói hoàn thiện. Bạn sẽ không bao giờ gặp hoặc phải thao tác lập trình. Các cập nhật và thay đổi có thể tự thực hiện dễ dàng. Là giải pháp lớn nhưng có kích thước rất nhỏ chỉ khoảng 1 MB nên tốc độ xử lý rất nhanh.

Giải pháp truy vấn đa chiều
Giải pháp truy vấn đa chiều

❶ Truy vấn đồng thời nhiều loại dữ liệu ❷ Truy vấn đồng thời nhiều nguồn dữ liệu ❸ Thực thi đồng thời nhiều lệnh truy vấn dữ liệu ❹ Truy vấn đồng thời nhiều workbook ❺ Truy vấn đồng thời nhiều worksheet ❻ Nhiều tùy chọn truy vấn ❼ Hỗ trợ truy vấn dữ liệu qua đám mây (OneDrive. Dropbox, Google) ❽ Truy vấn động với hàm ListSheet và ListFile ❾ Kết hợp Data Table để mở rộng kết quả truy vấn

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI

Công ty Cổ phần Công nghệ BEEFAST. Cung cấp giải pháp phần mềm quản lý dựa trên sự trải nghiệm quản lý thực tế của chúng tôi trong các công việc đó. Bên cạnh việc cung cấp giải pháp, chúng tôi lấy nền tảng là tư vấn triển khai hệ thống báo cáo quản trị và quản trị tài chính. Nhân sự của chúng tôi là giảng viên Học viện TACA và chuyên gia và đã làm việc trong tập đoàn lớn về lĩnh vực này. Chúng tôi đã cung cấp thành công các sản phẩm ứng dụng cho các tập đoàn lớn Bimgroup, VinMec, TNG, Hưng Thịnh Land, AquaOne, REE Corp, Vissan, NKID,...

--------

LỜI CẢM ƠN

       

TIN NỔI BẬT

Giải pháp MINI.MIS vừa phát hành phiên bản mơi, tối ưu hơn chức năng truy vấn và giao diện người dùng

MINI.MIS ~ Query to simplify and automate your Excel works