Hàm SUMIFS2, SUMIFS3

HÀM SUMIFS2

Hàm SUMIFS2 để tính tổng theo điều kiện, cách dùng và các đối số hoàn toàn giống hàm SUMIFS.

Hàm SUMIFS2 có tính năng nâng cao so với SUMIFS, cho phép tính với đối số điều kiện phức tạp. Ví dụ:

Bạn cần tính tổng chi phí biến đổi phát sinh, gồm các mã khoản mục:

  • Chi phí giá vốn hàng bán: từ mã 6100 đến 6299
  • Tiền lương theo doanh thu: mã 7102
  • Chi phí hoa hồng: mã 7701 đến 7705 nhưng không gồm mã 7703
  • Chi phí vật tư tiêu hao biến đổi: mã 7508 và 7509

Nếu sử dụng hàm SUMIFS bạn không thể setup công thức này hoặc phải tính rất nhiều công thức riêng và cộng lại. Nếu bảng tính phải tính toán nhiều giá trị tương tự thì cách làm truyền thống sẽ vô cùng phức tạp. Với hàm SUMIFS2 bạn chỉ cần setup công thức như sau:

=SUMIFS2(SumRange, CriteriaRange, “6100:6299;7102;7701:7705;-7703;7508:7509”)

Tính bằng hàm SUMIFS:

Tính bằng hàm SUMIFS2:

 

HÀM SUMIFS3

Hàm SUMIFS3 có nhiều tính năng và ngắn gọn hơn hàm SUMIFS2 và SUMIFS, để tính tổng theo điều kiện từ nhiều sheet chứa dữ liệu cùng cấu trúc. Hàm SUMIF3 có đầy đủ tính năng của hàm SUMIFS2, cho phép tính tổng với đối số điều kiện phức hợp

Ví dụ:

Tính số lượng Táo và Chuối đã bán từ tháng 1 đến tháng 3 từ số liệu bán hàng của 4 vùng

Tính bằng hàm SUMIFS

Dài dòng, phức tạp, không có tính mở rộng

Tính bằng hàm SUMIFS2

Ngắn gọn hơn nhưng vẫn chưa linh hoạt

Tính bằng hàm SUMIFS3

Ngắn gọn và linh hoạt nhất