Xây dựng BCQT tự động ▶

Khi sử dụng các phần mềm quản lý, chúng ta thường sử dụng các báo cáo đóng gói sẵn trên phần mềm. Nhưng các báo cáo trên phần mềm thường có nhiều nhưng không đủ đáp ứng yêu cầu linh hoạt của quản lý. Chúng ta thường phải xuất dữ liệu từ phần mềm ra tệp Excel để xử lý công thức. Mỗi lần thực hiện như vậy cần rất nhiều thời gian và dễ sai sót. MINI.MIS có thể kết nối trực tiếp tới phần mềm hoặc dữ liệu được xuất ra từ phần mềm để tổng hợp và lập báo cáo trực tiếp, giảm thiểu hầu hết các thao tác xử lý số liệu thủ công nhàm chán, dễ sai sót và đôi khi không thực hiện được khi dữ liệu quá phức tạp hoặc quá lớn. Với việc ứng dụng giải pháp truy vấn xử lý dữ liệu tự động MINI.MIS trong công tác kế toán quản trị, chúng tôi có thể thiết kế và xây dựng chương trình xử lý số liệu và lập báo cáo quản trị tự động:

 • Chức năng tổng hợp số liệu báo cáo quản trị tự động: từ các nguồn số liệu ngân sách, số liệu hạch toán kế toán và nguồn số liệu thống kê chỉ tiêu phi tài chính khác (số lượng xe, số km xe vận hành, điện năng tiêu thụ,…). Chức năng tổng hợp có thể cập nhật lại số liệu tự động khi nguồn dữ liệu gốc thay đổi.
   
 • Thiết lập và xây dựng mô hình phân bổ các chi phí chung: Chi phí được phân bổ từ cấp độ số liệu nên có thể linh hoạt tổng hợp báo cáo theo các kỳ báo cáo (tháng, quý, năm) vẫn đảm bảo số liệu thống nhất và hợp lý.
   
 • Báo cáo tích hợp: Tích hợp các báo cáo tổng hợp/ bộ phận; số trước và sau phân bổ, các kỳ tháng, quý, nửa năm trong cùng một báo cáo.
   
 • Khả năng truy vấn ngược từ báo cáo tới số liệu: cho phép tra cứu chi tiết phát sinh trực tiếp từ báo cáo chỉ bằng thao tác nhấn đúp đơn giản.
   
 • Số liệu tổng hợp được lưu trữ có cấu trúc: cho phép thiết lập báo cáo bằng Excel, hoặc phần mềm pháp trực quan hóa số liệu, xây dựng các báo cáo động và được lập tự động.