NGÂN SÁCH

Giới thiệu chương trình tổng hợp và lập ngân sách tập đoàn Beefast🐝𝓒𝓑𝓣
Giới thiệu

Hiện nay, việc áp dụng ERP trong doanh nghiệp đã phổ biến, nhưng phân hệ ngân sách thường không được triển khai vì các quy trình và tiêu chuẩn lập ngân sách trong ERP thường không linh hoạt, khó đáp ứng yêu cầu thay đổi trong kinh doanh và quản trị; việc tùy chỉnh phân hệ ngân sách để phù hợp với nhu cầu đặc thù tốn nhiều thời gian và chi phí, gây khó khăn cho doanh nghiệp. Vì vậy, Excel vẫn được sử dụng phổ biến trong lập ngân sách nhờ tính linh hoạt và quen thuộc, Excel cho phép tùy chỉnh nhanh chóng phù hợp với yêu cầu linh hoạt của các giả định dự báo, Excel dễ sử dụng và nhân viên đã quen thuộc, không cần học phần mềm mới. Tuy nhiên, Excel cũng có những hạn chế. Cụ thể Excel thiếu khả năng tự động hóa, phải tổng hợp và xử lý thủ công, dễ gây sai sót và mất thời gian. Khi dữ liệu và độ phức tạp tăng, việc quản lý và xử lý trong Excel trở nên khó khăn, giảm hiệu quả và độ chính xác.

Beefast🐝𝓒𝓑𝓣 là chương trình tổng hợp ngân sách được xây dựng dựa trên nền tảng giải pháp truy vấn dữ liệu MINI.MIS, kết hợp tính năng truy vấn xử lý dữ liệu tự động của MINI.MIS và tính linh hoạt của Excel để khắc phục những hạn chế trên.

Beefast🐝𝓒𝓑𝓣 cũng là chương trình đã được phát triển dựa trên kết hợp kiến thức và trải nghiệm về quản lý tài chính tại các tập đoàn và công ty lớn.


Đặc điểm chương trình

Tổng hợp linh hoạt: Chương trình cho phép tổng hợp ngân sách từ các bộ phận, bao gồm nhiều nội dung như ngân sách doanh thu, giá vốn, chi phí hoạt động, đầu tư, ngân sách chuyển và tài chính.

Tổng hợp nhiều tầng: Beefast🐝𝓒𝓑𝓣 giúp tổng hợp ngân sách cho các chuỗi cơ sở kinh doanh theo mô hình 2 tầng. Mỗi cơ sở kinh doanh có nhiều bộ phận vận hành khác nhau. Chương trình cho phép gộp các ngân sách của từng bộ phận trong mỗi cơ sở kinh doanh lại thành một bản tổng hợp ngân sách của cơ sở đó. Sau đó, các bản tổng hợp ngân sách của từng cơ sở kinh doanh sẽ được gộp lại để tạo thành bản tổng hợp ngân sách của toàn công ty, thay vì gộp trực tiếp từ ngân sách của từng bộ phận riêng lẻ trong mỗi cơ sở kinh doanh.

Đáp ứng yêu cầu giả định linh hoạt: Lập ngân sách là việc thiết lập các giả định và phương pháp tính, Beefast🐝𝓒𝓑𝓣 cho phép xây dựng giả định tính linh hoạt vẫn đảm bảo được tính cấu trúc dữ liệu.

Kết hợp định mức: Chức năng định mức đã được tích hợp trong chương trình

Xây dựng mô hình trong chương trình: Chương trình cho phép xây dựng mô hình tính trong chương trình, ví dụ mô hình ngân sách doanh thu, ngân sách chi phí nhân viên, sau đó chương trình sẽ tự động chuyển mô hình ngân sách thành số liệu ngân sách theo cấu trúc chung để tổng hợp

Báo cáo linh hoạt: Chỉ có một báo cáo nhiều chiều thông tin, thay đổi các tham số sẽ có các báo cáo khác nhau thay cho nhiều trang báo cáo

Dự phóng báo cáo tài chính: Chương trình cung cấp đầy đủ số liệu ngân sách kết quả kinh doanh theo bộ phận, khoản mục và dự phóng đầy đủ bảng cân đối kế toán, kết quả kinh doanh và dòng tiền. Tất cả là tự động.

Tra cứu ngược: Có thể tra cứu ngược từ báo cáo về tới bản ngân sách chi tiết


Đặc điểm về chuyên môn

Phân loại theo hình thức ngân sách, mỗi bộ ngân sách bao gồm:

 1. Ngân sách triển khai (tách theo màu: Xanh, Vàng, Đỏ, Tím)
 2. Ngân sách lãi lỗ
 3. Ngân sách dòng tiền

Phân loại theo nhóm phí, mỗi bộ ngân sách bao gồm:

 1. Doanh thu, lượt khách hàng
 2. Chi phí nhân sự
 3. Chi phí OPEX
 4. CAPEX

Các ngân sách được trình bày theo tháng

Công cụ/phần mềm hỗ trợ việc lập ngân sách tự động đảm bảo

 1. Hỗ trợ việc lập và tổng hợp thông tin này một cách nhanh chóng, thuận tiện
 2. Đảm bảo linh hoạt trong việc thay đổi cập nhật công thức tính toán ngân sách (theo vận hành hàng năm)

Công cụ/ phần mềm cần đảm bảo các yêu cầu cơ bản của lập ngân sách thông thường:

 1. Kiểm soát được việc nhập liệu Hạn mức định mức và giả định từ người dùng,
 2. Kết nối được tự động số liệu giữa các phân hệ (doanh thu, chi phí nhân sự, chi phí OPEX, CAPEX)
 3. Kết nối được tự động các giả định và dữ liệu đầu vào với các báo cáo đầu ra
 4. Hỗ trợ tạo ra một bộ ngân sách hoàn chỉnh (triển khai, lãi lỗ, dòng tiền) và có khả năng tra cứu lại các input đầu vào.

Công cụ/ phần mềm cần đáp ứng được các yêu cầu đặc thù bao gồm:

 1. Tách được ngân sách triển khai theo màu (xanh, đỏ, tím, vàng).
 2. Hỗ trợ linh hoạt cho việc thay đổi nguyên tắc lập ngân sách, mẫu báo cáo đầu ra.
 3. Hỗ trợ mở rộng sang các báo cáo/ model kiểm soát ngân sách và ước KQKD khác
 4. Hỗ trợ chiết xuất ra 1 bộ báo cáo full (bao gồm tất cả các loại doanh thu, chi phí) cho 1 đơn vị ngân sách

Thiết kế chương trình​


Quy trình triển khai


Tải tài liệu: