GIỚI THIỆU

Giới thiệu phần mềm lập báo cáo tài chính hợp nhất BeeFast-CFS

Bạn đang gặp khó khăn trong việc lập báo cáo tài chính hợp nhất?

Với sự phát triển mạnh mẽ của các tập đoàn, công ty liên kết, việc lập báo cáo tài chính hợp nhất trở nên ngày càng phức tạp và tốn thời gian. Phần mềm kế toán thông thường không đáp ứng được đầy đủ nhu cầu này, dẫn đến việc sử dụng Excel với nhiều hạn chế.

BeeFast-CFS ra đời nhằm giải quyết triệt để những vấn đề trên, giúp bạn lập báo cáo tài chính hợp nhất nhanh chóng, chính xác và hiệu quả.

BeeFast-CFS sở hữu những tính năng vượt trội:

 • Tổng hợp tự động: Tự động tổng hợp báo cáo tài chính của công ty mẹ, công ty con cấp 1, cấp 2,... bao gồm bảng cân đối, báo cáo lãi lỗ, thuyết minh báo cáo tài chính, báo cáo bộ phận và đối chiếu nội bộ.
 • Hỗ trợ đa tập đoàn: Thực hiện tổng hợp đồng thời nhiều báo cáo tài chính hợp nhất với tập đoàn nhiều tầng (có sub-holding), loại bỏ việc xử lý chồng chéo, không đồng nhất và giảm thiểu sai sót.
 • Chuyển đổi ngoại tệ: Chuyển đổi báo cáo tài chính của công ty con sử dụng đơn vị tiền tệ khác với đơn vị tiền tệ báo cáo của công ty mẹ và tự động xử lý chênh lệch tỷ giá.
 • Tra cứu ngược: Tra cứu ngược từ báo cáo đến chi tiết giao dịch, mở trực tiếp đến vị trí dữ liệu trong từng báo cáo tài chính riêng để kiểm tra và sửa lỗi.
 • Đối chiếu số liệu: Tự động đối chiếu tính phù hợp giữa số liệu báo cáo tài chính và thuyết minh báo cáo tài chính.
 • Đối chiếu và loại trừ giao dịch nội bộ tập đoàn: Tự động tổng hợp số dư nợ và vay nợ nội bộ, các khoản giao dịch phát sinh trong tập đoàn và tự động lập bút toán loại trừ.
 • Quản lý bút toán điều chỉnh: Tự động lấy các bút toán điều chỉnh của kỳ lập báo cáo hợp nhất trước mang sang, cũng như tạo bút toán điều chỉnh sẽ mang sang cho kỳ báo cáo tiếp theo.
 • Thiết lập mô hình tính: Thiết lập và tự động tổng hợp các mô hình tính với từng loại nghiệp vụ điều chỉnh hợp nhất: Phân bổ lợi thế thương mại, phân bổ giá trị hợp lý, tách lợi ích cổ đông không kiểm soát.
 • Lên báo cáo và thuyết minh: Tự động lên báo cáo tài chính hợp nhất và hỗ trợ lập thuyết minh báo cáo theo từng tập đoàn.

 

BeeFast-CFS - Giải pháp tối ưu cho việc lập báo cáo tài chính hợp nhất!

Liên hệ ngay để được tư vấn và trải nghiệm

Cấu trúc chương trình phần mềm gồm 3 phân hệ tương ứng với 3 giai đoạn của quá trình lập báo cáo tài chính hợp nhất

 1. Lập các báo cáo tài chính riêng và thu thập các thông tin tài chính liên quan
 2. Hợp cộng và xử lý các điều chỉnh
 3. Trình bày báo cáo tài chính hợp nhất

Xem chi tiết ở phần QUY TRÌNH và CÁC PHÂN HỆ