Tin tức sự kiện

Lọc dữ liệu theo chiều ngang

Chúng ta đã quá quen thuộc với tính năng Filter trong các ứng dụng, nhưng tất cả đó đều là lọc theo chiều dọc, nếu phải lọc theo chiều ngang thì sao? Tính năng lọc dữ liệu chiều ngang lọc các cột theo điều kiện lọc, phù hợp với những người làm việc với Excel có bảng tính rộng dài.

Chúng ta đã quá quen thuộc với tính năng Filter trong các ứng dụng, nhưng tất cả đó đều là lọc theo chiều dọc, nếu phải lọc theo chiều ngang thì sao?

Tính năng lọc dữ liệu chiều ngang lọc các cột theo điều kiện lọc, phù hợp với những người làm việc với Excel có bảng tính rộng dài.