Welcome


Chào mừng!


Bạn vừa thực hiện cài đặt phần mềm MINI.MIS, dưới đây là một số hướng dẫn chính:
 

Xem tài liệu hướng dẫn đăng ký kích hoạt sản phẩm, tại đây

Tìm hiểu đầy đủ các chức năng phần mềm, tại đây
 

Liên hệ điện thoại hoặc zalo theo số: 0942.919988 nếu cần hỗ trợ liên quan!