Vấn đề

Dữ liệu từ phần mềm ngày càng lớn nhưng vẫn phải xử lý thủ công; nhiều người xử lý cùng một việc lặp đi lặp lại nên chậm trễ và khả năng sai sót cao.

Bạn phải làm báo cáo hợp nhất từ nhiều nguồn dữ liệu, ví dụ hợp nhất báo cáo quản trị, báo cáo tài chính, tổng hợp ngân sách, hợp nhất dòng tiền cho mục đích quản trị tài chính.

Bạn muốn truy xuất số liệu trực tiếp từ phần mềm để có báo cáo trực tiếp trên Excel để thay đổi tính toán linh hoạt thay cho việc xuất các báo cáo được thiết lập sẵn từ phần mềm ra Excel.

Bạn cần đơn giản các công thức tính toán đang sử dụng quá phức tạp gây khó hiểu, khó kiểm soát.

Bạn cần tự động hóa các quá trình xử lý dữ liệu.

Bạn đã đầu tư phần mềm ERP cho quản trị doanh nghiệp nhưng phần mềm không lập được các báo cáo quản trị tổng thể và bạn vẫn phải làm đi làm lại hàng tháng.

Bạn cũng đã tìm hiểu đến các giải pháp phần mềm BI của nước ngoài nhưng chi phí quá đắt đỏ và quy trình nghiệp vụ cũng không làm cho công việc đơn giản hơn.

Hoặc đơn giản, bạn chưa có giải pháp và cần được tư vấn về nội dung và quy trình xây dựng hệ thống báo cáo quản trị phù hợp với công ty mình, việc mà không phần mềm ERP hay BI nào giải quyết thay cho bạn.