Tổng hợp kế hoạch tài chính


 

Lập kế hoạch tài chính là một phần của quản lý tài chính. Kế hoạch tài chính là bản tính toán hiệu ứng tổng thể của quyết định đầu tư và quyết định tài trợ. Lập kế hoạch tài chính là công việc rất quan trọng đối với một doanh nghiệp vì nó cung cấp tầm nhìn và mục tiêu được định lượng và tài chính hóa, cũng như định hướng cách sử dụng các nguồn lực về đầu tư, vận hành, tài chính để hướng tới các mục tiêu đó.

 

VIỆC LẬP MÔ HÌNH KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH GỒM CÁC GIAI ĐOẠN:

 1. Phân tích thị trường (Quy mô thị trường, Tăng trưởng thị trường, Kế hoạch)
 2. Kế hoạch kinh doanh (Sản phẩm, phân khúc, sản xuất, nhân sự, đầu tư)
 3. Dự phóng tài chính (Sản phẩm, đầu tư, vận hành, nhu cầu vốn, kqkd, dòng tiền)
 4. Tính hiệu quả dự án, độ nhạy, các rủi ro và kiểm soát rủi ro

 

LẬP KẾ HOẠCH NGÂN SÁCH

Việc lập kế hoạch ngân sách, mang ý nghĩa thực thi trong ngắn hạn thường là một năm, cũng là công việc tốn nhiều thời gian và nhân lực do cần đến sự tham gia của nhiều bộ phận trong doanh nghiệp.

CÔNG CỤ LẬP KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH VÀ NGÂN SÁCH

Cho đến nay việc lập kế hoạch tài chính, ngân sách vẫn được thực hiện chủ yếu bằng bảng tính Excel cơ bản do tính linh hoạt dễ hiểu và phổ thông. Cũng có một số giải pháp phần mềm lập kế hoạch tài chính ngân sách online tuy nhiên chi phí cao, triển khai dài và các yêu cầu về chuẩn hóa dữ liệu khắt khe mới có thể sử dụng được. Việc lập kế hoạch tài chính với một công ty, mô hình kinh doanh nhỏ thì Excel cơ bản đáp ứng được. Tuy nhiên khi hoạt động kinh phức tạp hơn, số lượng dự án sản phẩm tăng, quy mô công ty tập đoàn lớn hơn, số lượng giao dịch quá lớn và đòi hỏi phân tích dữ liệu đa chiều phương pháp sử dụng Excel truyền thống gặp rất nhiều hạn chế.

Đầu tiên khi dữ liệu lớn mà không có phương pháp chia nhỏ dữ liệu thì bảng tính của bạn sẽ rất nặng và cồng kềnh, khi bạn gửi bảng tính đó cho người khác sẽ mất nhiều thời gian để xem và ra quyết định.

Điều hiện hữu nữa là quá trình tổng hợp được thực hiện thủ công chậm chạp, tiềm ẩn nhiều sai sót và khả năng đối chiếu phát hiện sai sót kém. Do thông tin hầu hết không được bố cục theo dữ liệu quan hệ mà chỉ link và dán dữ liệu đơn thuần nên không thể cung cấp thông tin đầu ra đa dạng đồng thời theo nhiều chiều như (theo dự án, theo công ty, theo sản phẩm, trạng thái dự án, địa phương, tình trạng pháp lý, ngành nghề kinh doanh....).

Cho dù bạn sử dụng Microsoft Excel phiên bản mới nhất thì các chức năng liên kết xử lý dữ liệu truyền thống trong Excel vẫn hạn chế. Rất tiếc là Power Query dù là một công cụ chuyển đổi dữ liệu tích hợp ngay trong Excel nhưng chỉ hỗ trợ xử lý được các dữ liệu thực tế được ghi nhận bằng các phần mềm và khó thao tác. Power Query không đủ linh hoạt và thân thiện để xử lý các dữ liệu linh hoạt như mô hình tài chính ngân sách.


 

Sản phẩm “Giải pháp lập và tổng hợp kế hoạch tài chính & ngân sách” hỗ trợ đắc lực trong xây dựng mô hình tài chính và dự báo tài chính tổng thể

 

NỘI DUNG

Thiết kế toàn bộ (1) các Mô hình tài chính dự án riêng, (2) Báo cáo kế hoạch tài chính tổng hợp và (3) Tổng hợp dự phóng Báo cáo tài chính hợp nhất có tính cấu trúc
 

Việc tổng hợp tự động hóa đòi hỏi dữ liệu cần được số hóa và trình bày có tính cấu trúc. Hầu hết các mô hình dự án được tổng hợp theo phương pháp truyền thống đều không có tính cấu trúc và cần được thiết kế lại.

Việc trình bày dữ liệu có cấu trúc bao gồm: (1) cấu trúc các file dự án (2) cấu trúc các khối dữ liệu trong từng dự án (3) thống nhất mã số và các trường dữ liệu.

Việc trình bày dữ liệu có tính cấu trúc mang đến nhiều lợi ích do rất thuận lợi cho tổng hợp và phân tích.

Chúng tôi sẽ tìm hiểu các ngành nghề kinh doanh và mô hình tài chính đang thực hiện, để tái cấu trúc lại các mô hình tài chính theo yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản trị tại mỗi công ty, tập đoàn:


 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Quá trình tổng hợp và cập nhật là tự động,
  Có thể tùy chọn tổng hợp một số hoặc tất cả dự án; khi phát sinh thêm dự án, chỉ cần chọn thêm file FS model

   
 • Cung cấp thông tin nhiều chiều theo tính chất của dự án

   
 • Cung cấp thông tin ở mức độ chi tiết

   
 • Có thể tập hợp dữ liệu qua Internet như file cục bộ và phân chia nhiều
 • Có thể phân chia cho nhiều người thực hiện đồng thời và nhiều mô hình phân chia công việc

   
 • Cung cấp giải pháp phân tích kịch bản độ nhạy

   
 • Thiết lập sẵn các báo cáo đa chiều
  Có thể mở trực tiếp dữ liệu giả định các dự án từ số liệu tổng hợp các báo cáo
  Có thể sử dụng thiết lập báo cáo bằng các công cụ trực quan hóa dữ liệu như PowerBI trực tiếp mà không cần phải qua bước làm sạch dữ liệu


Quá nhiều thông tin hình ảnh ở trên và bạn cần một brochure để tóm tắt, hãy xem và tải về dưới đây