Tổng hợp FS model


 

CÁC NỘI DUNG CHÍNH CỦA CHƯƠNG TRÌNH

Phát triển mô hình FS cụ thể cho từng dự án, chi tiết hóa về phát triển dự án xuyên suốt vòng đời của từng dự án.

Thiết lập báo cáo quan trọng cho từng dự án:

1. Định giá theo phương pháp NAV

2. Chạy scenarios theo các biến số sản lượng, giá bán, chi phí tài chính và lãi vay

3. Tax payment

4. Xây dựng các báo cáo quan trọng: 

- Cơ cấu vốn

- Cấu trúc các khoản vay và lịch trả gốc và lãi

- Capex

- Opex theo các cost drivers

- Thiết lập báo cáo kế toán tài chính P&L, BS và Cash Flow

Thiết lập mô hình FM cấp Conso cho cả Group:

1. Định giá theo phương pháp NAV

2. Chạy scenarios theo các biến số sản lượng, giá bán, chi phí tài chính và lãi vay

3. Tax payment

4. Xây dựng các báo cáo quan trọng: 

- Cơ cấu vốn

- Cấu trúc các khoản vay và lịch trả gốc và lãi

- Capex

- Opex theo các cost drivers

- Thiết lập báo cáo kế toán tài chính P&L, BS và Cash Flow

 


 

Sản phẩm “Giải pháp lập và tổng hợp kế hoạch tài chính & ngân sách” hỗ trợ đắc lực trong xây dựng mô hình tài chính và dự báo tài chính tổng thể

 

NỘI DUNG

Thiết kế toàn bộ (1) các Mô hình tài chính dự án riêng, (2) Báo cáo kế hoạch tài chính tổng hợp và (3) Tổng hợp dự phóng Báo cáo tài chính hợp nhất có tính cấu trúc
 

Việc tổng hợp tự động hóa đòi hỏi dữ liệu cần được số hóa và trình bày có tính cấu trúc. Hầu hết các mô hình dự án được tổng hợp theo phương pháp truyền thống đều không có tính cấu trúc và cần được thiết kế lại.

Việc trình bày dữ liệu có cấu trúc bao gồm: (1) cấu trúc các file dự án (2) cấu trúc các khối dữ liệu trong từng dự án (3) thống nhất mã số và các trường dữ liệu.

Việc trình bày dữ liệu có tính cấu trúc mang đến nhiều lợi ích do rất thuận lợi cho tổng hợp và phân tích.

Chúng tôi sẽ tìm hiểu các ngành nghề kinh doanh và mô hình tài chính đang thực hiện, để tái cấu trúc lại các mô hình tài chính theo yêu cầu kỹ thuật, phù hợp với hoạt động kinh doanh và yêu cầu quản trị tại mỗi công ty, tập đoàn:


 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT

 • Quá trình tổng hợp và cập nhật là tự động,
  Có thể tùy chọn tổng hợp một số hoặc tất cả dự án; khi phát sinh thêm dự án, chỉ cần chọn thêm file FS model

   
 • Cung cấp thông tin nhiều chiều theo tính chất của dự án

   
 • Cung cấp thông tin ở mức độ chi tiết

   
 • Có thể tập hợp dữ liệu qua Internet như file cục bộ và phân chia nhiều
 • Có thể phân chia cho nhiều người thực hiện đồng thời và nhiều mô hình phân chia công việc

   
 • Cung cấp giải pháp phân tích kịch bản độ nhạy

   
 • Thiết lập sẵn các báo cáo đa chiều
  Có thể mở trực tiếp dữ liệu giả định các dự án từ số liệu tổng hợp các báo cáo
  Có thể sử dụng thiết lập báo cáo bằng các công cụ trực quan hóa dữ liệu như PowerBI trực tiếp mà không cần phải qua bước làm sạch dữ liệu


Quá nhiều thông tin hình ảnh ở trên và bạn cần một brochure để tóm tắt, hãy xem và tải về dưới đây