Phần mềm tính lương

GIỚI THIỆU

Phần mềm Nhân sự - Tính lương MIS được lập trình biên tập trên nền phần mềm cơ sở dữ liệu Microsoft Access (trong bộ Microsoft Offifice), mang đến giải pháp phần mềm tính lương với khá đầy đủ tính năng cần thiết cho một công ty hoạt động theo luật doanh nghiệp, phù hợp quy định tính lương của Luật Lao động, tính thuế thu nhập cá nhân và các khoản trích nộp bảo hiểm; đồng thời cho phép khai báo linh hoạt các khoản đặc thù để phù hợp các công ty khác nhau.

Phần mềm có dung lượng nhỏ (khoảng 6MB), không cần cài đặt, sử dụng được trong môi trường mạng. Yêu cầu máy tính sử dụng có cài Microsoft Access.

Xem các báo cáo demo tại đây


GIAO DIỆN PHẦN MỀM

Thực đơn làm việc

Màn hình chính cho phép lọc và thay đổi tháng làm việc


CÁC TÍNH NĂNG

Theo dõi danh sách người lao động


Tính lương theo kỳ tính lương tháng, có các tham số lựa chọn linh hoạt riêng hàng tháng để phù hợp với việc thay đổi các chính sách của nhà nước và của riêng mỗi công ty, thậm chí khác nhau giữa các tháng trong cùng một công ty


Chấm công linh hoạt thay đổi theo tháng

Download mẫu bảng chấm công

có thể điều chỉnh tham số và ký hiệu bảng chấm công theo từng công ty, khối/ bộ phận và thay đổi giữa các giai đoạn khác nhau của công ty

Cập nhật kết quả chấm công tự động vào phần mềm


TỰ ĐỘNG TỔNG HỢP VÀ IN CÁC BÁO CÁO

Bảng lương tổng hợp theo bộ phận


Bảng lương chi tiết theo cá nhân


Bảng thanh toán lương chuyển khoản và xuất số liệu cho ngân hàng


Bảng thanh toán lương tiền mặt


In ra giấy hoặc gửi phiếu lương tự động qua email, bao gồm cả mẫu tiếng việt và tiếng anh

 


Tạo bút toán hạch toán tự động cho mục đích kế toán tài chính và phân loại theo kế toán quản trị


Tính tự động các chỉ tiêu cần kê khai trong báo cáo Tờ khai khấu trừ thuế TNCN tháng hoặc quý


Và hỗ trợ quyết toán thuế TNCN năm, bao gồm cả in chứng từ ủy quyền quyết toán thuế hàng loạt

 


Các khách hàng đã và đang sử dụng

 1. Công ty CP Vincom

 2. Công ty CP PFV

 3. Công ty CP Chứng khoán Vincom

 4. Công ty CP Tư vấn Xây dựng Vincom

 5. Công ty Ngọc Việt

 6. Công ty CP Thế giới Giải trí

 7. Công ty CP Tập đoàn VinGroup

 8. Công ty CP Vinpearl

 9. Công ty CP Đầu tư Du lịch Vinpearl Hội An

 10. Công ty CP Du lịch Việt Nam Nha Trang

 11. Quỹ Phát triển tài năng Bóng Đá