NHÂN SỰ CHÍNH

Phụ lục: Giới thiệu nhân sự chủ chốt

Ông Trần Việt Hùng
VACPA, CMA (Aust)

  • Ông Trần Việt Hùng có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Tài chính, kế toán, đầu tư
  • Ông Hùng từng là kiểm toán viên tại Công ty dịch vụ tư vấn tài chính kế toán và kiểm toán Bộ tài chính trước năm 2007; đã làm việc tại Ban tài chính Tập đoàn Vingroup trong giai đoạn 2007-2018 với các vị trí Quản lý tài chính, tại các công ty thành viên tập đoàn Vingroup Vinpearl và VinMec với các vị trí Kế toán trưởng và Trưởng bộ phận tài chính.
  • Ông Hùng cũng đã làm việc tại tập đoàn Bimgroup với vai trò Trưởng Bộ phận Kế hoạch và phân tích Đầu tư từ năm 2018-2020.
  • Chuyên gia tư vấn giải pháp mô hình tài chính

Ông Nguyễn Hải Hà
ACCA, VACPA

  • Hơn 15 năm kinh nghiệm kế toán, tài chính và đầu tư tại các tổ chức trong nước và đa quốc gia.
  • Ông Hà đã làm việc tại các tổ chức PwC Việt Nam, Bảo hiểm HSBC, Ngân hàng Thế giới, Y-Tec Việt Nam, Techcombank và Tập đoàn Bim Group về BĐS, đầu tư năng lượng, nông nghiệp
  • Chuyên gia tư vấn và đạt thành tựu cụ thể trong các lĩnh vực: Thẩm định đầu tư,  Lập và phân tích báo cáo tài chính, Quản lý hoạt động của ban kế toán, quản lý ngân sách và thiết lập hệ thống kiểm soát nội bộ cho hệ thống kế toán
  • Nhiều kinh nghiệm làm việc với các định chế tài chính, quỹ đầu tư, các ngân hàng đầu tư
Thiết kế website