NGÂN SÁCH

Việc phát triển và ứng dụng các phần mềm hỗ trợ lập ngân sách trong các doanh nghiệp gặp phải nhiều khó khăn do việc tuân thủ các quy trình, tiêu chuẩn, phương pháp lập ngân sách, yêu cầu báo cáo ngân sách đã được thiết kế trước trong chương trình sẽ không phù hợp được với sư hay đổi trong kinh doanh và yêu cầu quản trị.

Do đó trong hầu hết các doanh nghiệp, gồm cả các doanh nghiệp lớn và rất lớn,.Excel vẫn được sử dụng phổ biến trong việc lập ngân sách bởi tính linh hoạt và đa dạng của nó. Excel cho phép người dùng chủ động thiết lập tùy chỉnh nhanh chóng, đồng thời cũng cho phép tích hợp các công cụ phân tích dữ liệu để tạo ra các kết quả dự báo chính xác hơn. Ngoài ra, Excel là một phần mềm thông dụng và dễ sử dụng, các nhân viên trong doanh nghiệp đã quen thuộc với nó và không cần phải học một phần mềm mới.

Tuy nhiên, việc lập ngân sách bằng Excel cũng có một số hạn chế:

1. Khó khăn trong quản lý và kiểm soát phiên bản: Khi nhiều người cùng làm việc trên một tệp Excel lớn, việc quản lý và kiểm soát phiên bản trở nên phức tạp, dễ dẫn đến nhầm lẫn và sai sót.

2. Khó khăn trong tính toán và phân tích dữ liệu lớn: Với các doanh nghiệp lớn, dữ liệu ngân sách có thể rất lớn và phức tạp, làm cho việc tính toán và phân tích dữ liệu trở nên khó khăn và tốn nhiều thời gian.

3. Thiếu tính linh hoạt và mở rộng: Excel không phải là một công cụ mạnh mẽ để xử lý và phân tích dữ liệu lớn. Nó cũng không được thiết kế để xử lý các yêu cầu phức tạp trong việc lập ngân sách. Do đó, việc mở rộng và tùy chỉnh các tính năng của Excel để đáp ứng nhu cầu cụ thể của doanh nghiệp là rất khó khăn.

4. Tổng hợp ngân sách thủ công, chậm trễ, không tổng hợp được dữ liệu nhiều chiều..

Chúng tôi đã phát triển chương trình lập và tổng hợp ngân sách MINI.MIS.

Chương trình hỗ trợ lập ngân sách MINI.MIS được nhúng trong Excel, kết hợp website để quản lý tập trung các phiên bản ngân sách. Sản phẩm kết hợp này là một giải pháp đơn giản và hiệu quả để giúp các doanh nghiệp tối ưu quá trình lập ngân sách. Chương trình được thiết kế trên nền tảng phương pháp truy vấn SQL, giúp tạo ra các báo cáo, dự đoán và phân tích ngân sách nhanh chóng và chính xác hơn.

Với chương trình này, người dùng có thể tạo các mẫu lập ngân sách dễ dàng, thêm dữ liệu, sắp xếp, lọc và thực hiện các tính toán phức tạp trên dữ liệu. Chương trình cung cấp một giao diện đơn giản và thân thiện với người dùng, giúp người sử dụng có thể nhanh chóng làm quen và sử dụng.

Bằng cách sử dụng chương trình hỗ trợ lập ngân sách nhúng trong Excel, người dùng có thể:

  • Tổng hợp ngân sách tự động
  • Tạo và quản lý các kế hoạch ngân sách dễ dàng
  • Phân tích và đánh giá kết quả của các kế hoạch ngân sách
  • Theo dõi chi phí và doanh thu theo thời gian
  • Tạo ra các báo cáo và biểu đồ phân tích để giúp quản lý hiểu rõ hơn về tình hình ngân sách

Chương trình hỗ trợ lập ngân sách nhúng trong Excel cung cấp một giải pháp đơn giản, linh hoạt và tiết kiệm thời gian cho các doanh nghiệp trong việc lập kế hoạch ngân sách. Nó không yêu cầu trình độ cao về công nghệ thông tin và có thể dễ dàng tích hợp với các hệ thống khác để quản lý ngân sách hiệu quả hơn