Kích hoạt sản phẩm

Bước 1: Mở mục đăng ký

Bước 2: Yêu cầu cấp mã đăng ký

Nếu máy tính đã cài đặt Microsoft Outlook, thực hiện đăng ký theo form yêu cầu và nhấn ‘Send’

Chọn Yes để đồng ý cho MINI.MIS gửi email đăng ký

Bước 3: Nhập mã đăng ký được cấp

Nếu bạn đã thanh toán mua hàng, mã đăng ký sẽ được gửi ngay tới email của bạn theo mã máy tính bạn đã gửi đăng ký.

Vào lại nút Register

Nhập mã đăng ký đã được cấp, nhấn ‘Enter’

Đăng ký hoàn thành.

Thiết kế website