Giới thiệu

Cho đến nay khi công nghệ rất phát triển và có rất nhiều phần mềm quản trị doanh nghiệp người ta vẫn không thể từ bỏ được EXCEL bởi tính linh hoạt và dễ hiểu của nó. Trong lĩnh vực tài chính và quản trị vẫn có một số báo cáo không thể thay thế bằng phần mềm được vì làm giảm sự sáng tạo và năng động, đặc biệt là các báo cáo quản trị và báo cáo hướng về tương lai. Tuy nhiên:


Khả năng liên kết số liệu của Excel là khá hạn chế:

Đa số chúng ta sử dụng Excel sau khi đã có dữ liệu. Dữ liệu được tạo ra bằng cách copy paste hoặc nhập trực tiếp. Khi dữ liệu ngày càng nhiêu, từ nhiều nguồn và cần cập nhật liên tục thì phương pháp này càng bộc lộ các hạn chế.

Quá trình thu thập dữ liệu dành cho các báo cáo Excel không hoàn toàn tự động nên nó sẽ mất nhiều công sức, thời gian và đặc biệt là khả năng sai sót cao.

Nếu dữ liệu ở dạng thô (raw-data) và ở các định dạng không thể được nhập trực tiếp vào Excel, công việc chuyển đổi bằng tay gần như là không thể.

Các báo cáo xử lý bằng tay nên thông tin không được cung cấp theo thời gian thực. Khả năng để có được những số liệu cập nhật là rất khó.

Việc xử lý một số thao tác bằng macro dễ gây ra những hành động không kiểm soát được.


Các hàm của Excel không có tính vòng lặp

Excel chỉ cung cấp những hàm đại số cơ bản. Để tính toán những yêu cầu phức tạp hướng xử lý đại đa số mọi người thực hiện là tạo những ô tính phụ, viết những công thức dài lồng nhau và sử dụng hàm mảng. Việc lạm dụng những hành động trên sẽ làm bảng tính trở nên phức tạp và khó kiểm soát​.