Đặt mua và thanh toán

 

Tài khoản nhận thanh toán

Người thụ hưởng Ngân hàng Số tài khoản
Trần Việt Hùng SHB 1009912680 / Chi nhánh Thăng Long

Giá personal: 1.800.000 đồng / máy tính

Giá corporate: vui lòng liên hệ

Sau khi chuyển khoản vui lòng nhắn tin yêu cầu. Chúng tôi sẽ gửi mã trong khoảng sau 1h.

 

Chức năng Phiên bản trả phí Phiên bản miễn phí
Truy vấn dữ liệu bằng ngôn ngữ truy vấn SQL ✓ 
Sách và video hướng dẫn sử dụng ngôn ngữ truy vấn dữ liệu SQL ✓ 
Thực hiện truy vấn nhiều mệnh đề truy vấn liên tục ✓   
Thực hiện truy vấn nhiều nguồn dữ liệu truy vấn liên tục ✓   
Kết hợp truy vấn nhiều nguồn dữ liệu và nhiều mệnh đề truy vấn liên tục ✓   
Truy vấn dữ liệu SQL Server, Google Sheet, Oracle và mã hóa mật khẩu truy vấn ✓   
Hơn 50 hàm số Excel bổ sung, như SUMIFS2, SUMIFS3, AutoTranslate ✓   
Chuyển đổi hàm số SumIf, Vlookup sang SumIfs, Match/Index tự động ✓   
Tính năng kiểm toán công thức (Formula Audit) ✓   
Lọc dữ liệu (validation) theo từ khóa siêu tốc (List Search) ✓   
Hightlight ô hiện hành (Cell Pointer) ✓   
Đếm và chỉ định các ô chứa giá trị lỗi trong toàn bảng tính ✓   
Chuyển đổi dữ liệu hàng ngang sang hàng dọc (Unpivot data) ✓   
Multi Goal Seek ✓   
Sinh danh sách số ngẫu nhiên không trùng ✓   
Dịch tự động ✓   
Sửa lỗi bảng tính (name, style, external link) ✓   
Sao lưu tự động ✓   
Trộn dữ liệu và gửi email tự động ✓   
✓   
     

 

Thiết kế website