Chia sẻ

 • Hầu hết trong chúng ta làm việc với Excel vì khả năng tính toán của các hàm số mà chưa biết đến phương thức xử lý dữ liệu bằng SQL. Cách sử dụng trong phạm vi như vậy dù là người thành thạo cũng bị giới hạn.
   
 • SQL (Structure Query Language – ngôn ngữ có tính chất truy vấn) là loại ngôn ngữ dùng để tương tác với dữ liệu, cho phép người dùng lấy dữ liệu ra nhanh chóng từ một cơ sở dữ liệu (có thể là một bảng tính Excel, hoặc CSDL của các phần mềm kế toán, nhân sự, ngân hàng,..) từ đó phục vụ cho nhu cầu phân tích (lập các loại báo cáo) theo mục đích của người sử dụng.
   
 • SQL là ngôn ngữ đơn giản, và thông dụng với giới phần mềm nhưng lại rất xa lạ với hầu hết những người làm văn phòng, nguyên nhân do Excel không được trang bị tính năng này cho mục đích ứng dụng.
   
 • Ngôn ngữ SQL là từ viết tắt trong tiếng Anh là Structured Query Language, SQL là một ngôn ngữ truy vấn (trích lọc) dữ liệu mang tính cấu trúc giúp lấy dữ liệu từ một cơ sở dữ liệu (có thể là một bảng tính Excel, hoặc CSDL của các phần mềm kế toán, nhân sự, ngân hàng,..) từ đó phục vụ cho nhu cầu phân tích (lập các loại báo cáo) theo mục đích của người sử dụng.
   
 • Giá trị và sức mạnh của ngôn ngữ SQL trên bảng tính Excel là vô cùng to lớn. Tuy Excel vẫn cho phép khai thác các câu lệnh trong SQL, nhưng khá khó sử dụng hoặc để có thể khai thác được ngôn ngữ SQL này đòi hỏi người sử dụng phải nắm được kỹ thuật lập trình. Nhưng hầu hết những người làm nghiệp vụ đều không hề biết về lập trình. Nếu đánh đổi bằng việc phải học để tự thực hiện các công việc hiện tại người sử dụng sẽ phải đánh đổi bằng rất nhiều chi phí thời gian, công sức và nếu có học được kỹ thuật lập trình thì việc việc lập các báo cáo cũng khá phức tạp, chỉnh sửa mỗi báo cáo sẽ chiếm rất nhiều thời gian và dễ xảy ra sai sót.
   
 • Thực sự, SQL rất đơn giản. Bạn chỉ cần 2 ngày để học và thực hành những mệnh đề SQL quan trọng nhất và tính năng truy vấn đặc biệt của MINI MIS, bạn sẽ khai thác được các giá trị và sức mạnh của SEQUENCE kết hợp với bảng tính Excel.
   
 • Phần mềm MINI.MIS hoạt động trong Excel cung cấp chức năng xử lý dữ liệu bằng SQL, nhiều hàm số mở rộng cung cấp giải pháp tổng hợp xử lý báo cáo đơn giản và chính xác hơn.
   
 • MINI.MIS có chức năng đa truy vấn để đáp ứng được yêu cầu thực tế của kế toán quản trị, thống kê, tài chính đòi hỏi để thực hiện được các xử lý dữ liệu phức tạp và lặp đi lặp lại; không bị giới hạn về số lượng nội dung và nguồn dữ liệu (file, sheet).
   
 • Việc áp dụng MINI.MIS sẽ có hiệu quả rõ rệt với những loại công việc mang tính chất tổng hợp hợp nhất, công việc xử lý dữ liệu có tính lặp lại, công việc làm báo cáo trực tiếp từ dữ liệu gốc (live) hoặc cần xử lý dữ liệu rất lớn, và thậm chí là những cấu trúc dữ liệu không đồng nhất, phức tạp như các mô hình tài chính

  ___________________________________________________________________________________________________________