Cài đặt ứng dụng

Giải pháp phần mềm MINI.MIS được tối ưu nên kích thước toàn bộ phần mềm MINI.MIS chỉ ~ 500 KB


 

BƯỚC 1: TẢI BẢN CÀI ĐẶT

+ Tải file cài đặt tự động tại đây (lưu ý: file cài đặt tự động là file exe, nên một vài phần mềm virus nhận dạng sai là virus)

+ Tải file cài đặt thủ công tại đây
 

Giải nén, chạy file cài đặt

Giải nén, chạy file Auto_Setup và nhấn chạy để cài đặt. Phần mềm đã được cấu hình để cài đặt tự động.

Nếu thành công thì bỏ qua bước 2, nếu không thành công tải file Manual_Setup và thực hiện tiếp bước 2.

(trường hợp cài đặt tự động không thành công chỉ xảy ra trong mạng công ty do bị yêu cầu hạn chế tải về file exe)


BƯỚC 2: CÀI ĐẶT THỦ CÔNG

Tạo folder C:\miniMis, giải nén file cài đặt và copy các file đã được giải nén vào đúng thư mục này

Nhấn chạy file Register.reg để cài đặt tự động

Nếu không thực hiện cài đặt tự động có thể cài đặt add-in excel thủ công. Xem hướng dẫn cài đặt tại đây.


BƯỚC 3: ĐĂNG KÝ KÍCH HOẠT SỬ DỤNG

Sau khi thực hiện xong và khởi động Excel: Phần mềm MINIMIS sẽ được tự động đăng ký sử dụng trải nghiệm trong 2 tuần.

Sau khi tự động đăng ký, Excel sẽ được tự động đóng lại. Bạn mở lại Excel và bắt đầu sử dụng.

 


Sau khi cài đặt, Excel sẽ bổ sung Phím Start-up trong Tab Data.


Nhấn phím Start-up, khi đó các Tab chức năng của MINI.MIS sẽ được khởi động để làm việc

 

 

NÂNG CẤP

Tải bản hỗ trợ nâng cấp từ giao diện cũ tại đây

 =>