Cài đặt ứng dụng

Giải pháp phần mềm MINI.MIS được tối ưu nên kích thước toàn bộ phần mềm MINI.MIS chỉ ~ 500 KB


 


Tải bản cài đặt và hướng dẫn cài đặt MINI.MIS   tại đây

(lưu ý: phần mềm là dạng addin Excel, nên có thể một vài phần mềm virus nhận dạng sai là virus,
trường hợp này chọn continue để tiếp tục tải xuống)

So sánh tính năng phiên bản 2020 và 2019 tại đây


 

Tiện ích miễn phíTài khoản thanh toán:

Trần Việt Hùng
Số tài khoản: 100 991 2680
Ngân hàng: SHB - Chi nhánh Thăng Long

hoặc
Công ty TNHH Công nghệ và Thương mại BeeSky Việt Nam
Số tài khoản: 0451 000 333 741
Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Thành Công

 Nâng cấp từ phiên bản 2018

Tải tool hỗ trợ nâng cấp từ giao diện cũ download

 =>