01. Ngôn ngữ SQL tự nhiên

SQL (Structured Query Language) là ngôn ngữ lập trình được thiết kế để truy vấn, quản lý và tương tác với cơ sở dữ liệu quan hệ (relational database). SQL cung cấp các câu lệnh và cú pháp đơn giản để thực hiện các tác vụ như truy xuất, sắp xếp, lọc và thêm mới dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. SQL cũng cung cấp các tính năng mạnh mẽ như khai thác dữ liệu và xử lý dữ liệu trên cấu trúc phức tạp. SQL được coi là một trong những ngôn ngữ cơ sở dữ liệu quan trọng nhất và được sử dụng rộng rãi trong lĩnh vực công nghệ thông tin. Nay với MINI.MIS sẽ giúp bạn có thể sử dụng SQL ngay trong chính ứng dụng Excel quen thuộc.

Phương pháp truy vấn SQL sử dụng ngay trên ô tính như hàm số Excel, có tính logic và trực quan như hàm số,
có linh hoạt cao; được phát triển để thích ứng với dữ liệu quản trị và mô hình dự báo tài chính có tính tùy biến cao:

¨ Kết nối nhiều kiểu dữ liệu ➜ liên kết trực tiếp tới dữ liệu để xử lý

¨ Xử lý nhiều tập tin dữ liệu đồng thời

¨ Làm việc trực tiếp trên các ô tính Excel như với hàm Excel thông thường

¨ Sử dụng địa chỉ tương đối ➜ rút ngắn địa chỉ và gia tăng linh hoạt

Phần mềm MINIMIS được thiết kế để hỗ trợ người dùng trong việc quản lý và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả. Một trong những tính năng nổi bật nhất của chương trình này là chức năng truy vấn mạnh mẽ, vượt trội hơn so với SQL truyền thống.

Tính năng truy vấn trong MINIMIS cho phép người dùng thực hiện truy vấn liên tục nhiều file dữ liệu, thực hiện nhiều lệnh truy vấn liên tiếp và thực hiện đồng thời nhiều bảng truy vấn khác nhau. Điều này giúp giải quyết các tình huống xử lý dữ liệu đa dạng và phức tạp trong thực tế một cách nhanh chóng và tiện lợi.

Sau mỗi lần thực hiện truy vấn, MINIMIS giải phóng bộ nhớ, cho phép chương trình có thể thực hiện số lượng truy vấn liên tục không giới hạn và không gây treo máy. Điều này đảm bảo rằng người dùng có thể thực hiện các truy vấn lớn mà không gặp phải sự cản trở của việc giới hạn bộ nhớ.

Tính năng truy vấn trong MINIMIS còn cung cấp cho người dùng khả năng thực hiện các truy vấn theo yêu cầu cụ thể, cho phép tùy chỉnh các bộ lọc và điều kiện truy vấn để thu thập các dữ liệu theo nhu cầu của mình. Điều này giúp người dùng tiết kiệm thời gian và nâng cao hiệu quả làm việc.

Tóm lại, tính năng truy vấn trong phần mềm MINIMIS là một công cụ hữu ích giúp người dùng quản lý và xử lý dữ liệu một cách nhanh chóng và chính xác. Nếu bạn đang tìm kiếm một giải pháp để giải quyết các tình huống xử lý dữ liệu đa dạng và phức tạp, tính năng này sẽ là lựa chọn tốt nhất cho bạn.